Befordringsfradrag

Håndværkerfradrag

Indskud på etablerings- og iværksætterkonto

Arbejdsværelse

Tab på tilgodehavender

25% fradrag ved rejser

Dobbelt husførelse

Rejsefradrag

Låneomkostninger

Børne- og underholdsbidrag

Renter af privat gæld

Bidrag til velgørenhed