Håndværkerfradrag

Indskud på etablerings- og iværksætterkonto

Arbejdsværelse

Tab på tilgodehavender

Dobbelt husførelse

Låneomkostninger

Børne- og underholdsbidrag

Renter af privat gæld

Bidrag til velgørenhed