Arbejde i udlandet

Arbejdsværelse

Bidrag til velgørenhed

Børne- og underholdsbidrag

Dobbelt husførelse

Håndværkerfradrag

Indskud på etablerings- og iværksætterkonto

Låneomkostninger

Renter af privat gæld

Tab på bitcoins

Tab på lukkede anpartsselskaber

Tab på tilgodehavender